ES projektas

Projektas “ Namų tekstilės ir linininių gaminių gamyba bei prekyba” įgyvendinamas pagal NMA administruojamą priemonę “Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse” Ukmergės r. Vidiškių k. Vykdant projektą buvo įsigytos visos verslo plane numatytos investicijos veiklos vykdymui, sukurtos dvi darbo vietos, prisidedant prie skurdo mažinimo, ekonominės plėtros. Verslo planas įgyvendintas sėkmingai pagaminus lino ir medvilnės tekstilės produkcijos, už kurią gautos planuotos pajamos. Projektu prisidėta prie vietinės bei aplinkinių rajonų bendruomenių gerbūvio kūrimo…

ES projektas